Danh sách thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 14/01/2018

Thời gian thi: 13g30; ngày 14/01/2018                                                                                                                                               Hình thức thi: trên máy tính (120 phút: Lý thuyết 30'; Thực hành 90')