Danh sách 20 thí sinh vào vòng bán kết cuộc thi thiết kế thời trang Fascen Collection lần VIII - năm 2017

 

 

 

  Ngày 22 tháng 12 năm 2017

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI